Om mig

Efter min kandidatexamen i lingvistik var masterprogrammet i kommunikation på samma institution det självklara steget. De kunskaper jag hade fått med mig från lingvistiken, inte minst inom sociolingvistik, visade sig mycket användbara även i rollen som kommunikatör. Med utgångspunkt i ett mottagarperspektiv har jag gjort både kvantitativa dataundersökningar och kvalitativa intervjustudier.

 

Under utbildningen har jag gjort praktik som kommunikatör på Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné. Med de nya perspektiven från förvaltningen fick jag en fördjupad förståelse för hur den politiska organisationen ser ut, men framförallt hur viktiga frågor om demokrati och transparens är för vårt samhälle. Jag ser utmaningarna men också möjligheterna för kommunikatören att bidra till ett demokratiskt samhälle som är tillgängligt för de vi är till för: medborgarna.


Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Om uppsatsen

Uppsatsen ”Gör jag rätt saker?” tar avstamp i konflikten mellan en växande kommunikatörskår och en omgivning som frågar sig vad kommunikatörer egentligen gör och om de verkligen behöver vara så många.


I uppsatsen undersöks uppfattningar om kommunikatörsrollen bland enhetschefer och kommunikatörer i Göteborgs Stad, samt vad som kan göras för att förtydliga och förstärka rollen i organisationen.

 

Kontakta oss