Om mig

Jag heter Emilia Vermelin och är en person som genom hela min studietid drivits av ett stort intresse för samhällsfrågor och jämlikhet. Min resa började med en kandidatexamen i kulturvetenskap där jag med åren växte in i rollen som skribent – en roll jag ville utforska genom masterstudier.

Kommunikatörsprogrammets inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning passade perfekt för mig som vill arbeta i en verksamhet med samhällsviktigt syfte. Att kombinera mina intressen och samtidigt få redskap för god kommunikation har varit både spännande och utmanande. Jag har utvecklats oerhört mycket under de här åren, framförallt genom min praktik på Högskolan i Borås där jag fick möjlighet att testa mina vingar. Praktiken blev ett kvitto på att kommunikatörsyrket är helt rätt för mig.

Nu vet jag att vingarna bär och det är dags att flyga – kanske hos er?
Ni hittar mig på LinkedIn.


Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Om uppsatsen

Min uppsats behandlar kvinnors upplevelser av kommunikation med polisen vid polisanmälan och utredning av vålds- och sexualbrott. Med utgångspunkt i centrala maktaspekter och emotioner som värdeomdömen har jag undersökt kvinnornas berättelser av hur kommunikation och information har betydelse för upplevelser av sin situation och hur deras intressen tillvaratas av polisen.


Resultatet visar bland annat att kvinnorna upplever misstro, irritation och hjälplöshet när deras informationsbehov inte tillgodoses eller överhuvudtaget tas i beaktning, särskilt när de själva upptäcker användbar information i efterhand. Utan information kan kvinnorna inte heller avgöra om deras intressen tillvaratas av polisen, något som skapar frustration och en känsla av maktlöshet.


Hör mig berätta mer:

Kontakta oss