Om uppsatsen

Hur använder svenska kommuner Facebook för att kommunicera om coronakrisen?


I uppsatsen undersöker jag vilka kategorier av inlägg relaterade till coronaviruset kommuner lägger ut på Facebook och vilken uppmärksamhet dessa får från allmänheten. Jag undersöker även vilka retoriska övertygningsmedel (ethos, logos och pathos) kommunerna använder för att kommunicera om olika kategorier av inlägg. Med hjälp av en enkätundersökning har jag även undersökt hur kommunikationsansvariga på ett antal kommuner resonerar kring användning av Facebook som kanal för kriskommunikation om coronaviruset.


I videon nedan berättar jag mer om uppsatsen och presenterar undersökningens resultat.


 

Om mig

Mitt namn är Josefin Wenander, jag har alltid haft ett stort intresse för att skriva och märkte tidigt i
utbildningen att kommunikatör är det perfekta yrket för mig.


Jag har sedan tidigare en grundlärarexamen och tror att min pedagogiska förmåga kommer att vara
en värdefull tillgång som kommunikatör.
Tiden på Kommunikatörsprogrammet har varit rolig och lärorik. Utbildningen har gett mig nya
perspektiv på kommunikation och erfarenheter i att bland annat planera kommunikation,
mottagaranpassa innehåll och kommunicera i kriser. Jag tycker det är särskilt intressant att utforska hur sociala medier kan användas för att utöka möjligheterna till kommunikation med breda
målgrupper i offentliga sammanhang.


Under våren har jag haft en mycket intressant och lärorik praktik på Stadsledningskansliets
kommunikationsavdelning i Borås Stad. Under praktiken arbetade jag bland annat med att uppdatera en handbok i klarspråk och skriva artiklar i tidningen Saxen som går ut till anställda i Borås Stad.


Jag ser fram emot nya utmaningar och längtar efter att börja arbeta som kommunikatör!
Kanske blir det hos er? Kontakta mig gärna via LinkedIn.


Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Kontakta oss