Om uppsatsen

Uppsatsen “Kommunikatörens roll mitt i krisen” baseras på intervjuer med kommunikatörer verksamma vid samhällsviktiga verksamheter i Göteborg. De berättar om hur de ser på sin roll i krishanteringen och kommunikationens funktion under den pågående coronakrisen.


Resultatet visar bland annat på att kommunikatörens arbetsroll förändrades snabbt när krisen startade och att de fått ta en mer strategisk roll än vad som visats i tidigare forskning om kriser.


I videon nedan berättar jag mer!

 

Om mig

Mitt namn är Julia Forsberg och jag har tidigare en  examen i lingvistik från Internationella språkprogrammet med inriktning på översättning och sociolingvistik på spanska och engelska.

Kombinationen av språk, kultur, samhälle och kommunikation har alltid intresserat mig vilket gjorde Kommunikatörsprogrammet till en fullträff!


Utbildningen har varit både utmanande och utvecklande vilket skapat en bred teoretisk kunskapsbas att ta avstamp från in i arbetslivet. Analyser av externa och interna kommunikationsprocesser och målgrupper samt kriskommunikation tycker jag har varit det mest intressanta.


Under våren 2020 gjorde jag en mycket givande praktik på Räddningstjänsten Storgöteborg där jag fick utföra både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Erfarenheten bekräftade min känsla av att jag valt rätt yrkesbana och skapade en längtan att få ta mig an nya utmaningar som kommunikatör.


Jag hoppas att du finner min uppsats intressant! Skriv gärna en kommentar på mail eller Linkedin.

Vi hörs av! 


Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Kontakta oss