Om uppsatsen

Att kommunicera forskning ingår i svenska lärosätens uppgift. Men vilken roll har kommunikatörer i arbetet och vilken syn har de på forskningskommunikation? Detta undersöker jag i min uppsats genom en kvalitativ analys av åtta olika intervjuer med kommunikatörer anställda vid Göteborgs universitet.

Resultaten visar bland annat att kommunikatörernas generella bild av sin egen roll är att de är ett redskap för forskaren att översätta sin forskning till allmänheten.

I videon nedan berättar jag mer om mina resultat.

Om mig

Min studietid har präglats av mitt stora språkintresse. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i nordiska språk och jag lockades av kommunikatörsyrket eftersom det innebär att jag får fortsätta att arbeta med språk på olika sätt.

De senaste två åren har försäkrat mig om att jag har valt rätt riktning. Förutom att skriva texter jobbar jag gärna med grafisk design och digital kommunikation. Jag tycker även att det är spännande med forskningskommunikation, vilket visar sig i min masteruppsats.


Under våren har jag fått utveckla mina färdigheter i just de här delarna av kommunikatörsyrket genom min praktik på Nordicom vid Göteborgs universitet. Praktiken har dessutom gett mig erfarenheter av hur kommunikationsarbetet i en organisation kan påverkas av en pandemi.


Jag lämnar Kommunikatörsprogrammet med fördjupade kunskaper och många nya erfarenheter. Nu är jag redo för nästa steg och ser fram emot att få bidra med min kompetens som kommunikatör. Har du ett uppdrag till mig? Kontakta mig gärna. Du hittar mig på LinkedIn.

Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Kontakta oss