Om uppsatsen

Uppsatsens syfte är att ur ett meningsskapande perspektiv undersöka hur analysfunktionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar för att upptäcka och identifiera risker som uppstår i samband med covid-19-pandemin under sina möten.

Om mig

Efter en kandidatexamen i medier och kultur med fokus på analytiskt arbete inom kultursektorn sökte jag mig till Kommunikatörsprogrammet. Jag kände att det rent analytiska arbetet inte riktigt gav mig det jag ville – att vara den som genomför och skapar, och inte endast den som får peka och utvärdera. Det som var särskilt givande för mig under programmets gång är kriskommunikation, argumentationsteknik och bildkommunikation.


Förutom att behandla text är jag intresserad av layout och formgivning, och allt det och mer där till fick jag testa på i skarpt läge under min praktik på Sahlgrenska universitetssjukhusets kommunikationsavdelning. Tiden på SU präglades såklart enormt av den pågående pandemin, vilket har gett mig många praktiska erfarenheter inför ett yrke inom kommunikation.


Nu är jag nyfiken på vad resten av det här året har att bjuda på, och är motiverad till att kliva ut i arbetslivet. Kontakta mig gärna på Linkedin.

Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Kontakta oss