Om mig

Jag heter Nils Jobring och har med mig en kandidatexamen i statsvetenskap och bred erfarenhet från arbete inom högskolesektorn.
Jag har alltid varit intresserad av att skriva och har också haft förmånen att få arbeta med detta på Uppsala studentkår, där jag har jobbat som handläggare och pressansvarig.


För att stärka och bredda min kommunikativa kompetens sökte jag till Kommunikatörsprogrammet. Programmet har varit både intressant och krävande. Framförallt har delarna om strategisk kommunikation, retorik och
kriskommunikation varit givande.


Jag är framförallt intresserad av text, layout/typografi och kriskommunikation. Min magisteruppsats som jag skrev förra året handlade om kriskommunikation utifrån retoriska perspektiv. Utifrån intresset för layout har jag tillsammans med Fanny i klassen tagit fram den grafiska profilen för den här programkonferensen.


Du hittar mig såklart på LinkedIn.

Om uppsatsen

Min uppsats handlar om hur kommunikationen fungerar vid Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad. Jag tittar på extern kommunikation (högskolornas nyhetstexter på hemsidorna) och de grunder som finns för den i lärosätenas kommunikationspolicyer. 


Högskolornas kommunikation är välfungerande, samtidigt finns det skillnader i kommunikationspolicyerna vilket påverkar den externa kommunikationen och hur den kan utvärderas.


Studien kan ge stöd till kommunikationsarbete inom högskolesektorn, ett organisatoriskt komplext fält.

Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Kontakta oss