Om mig

Mitt namn är Sofia Axelson och jag har alltid haft ett stort intresse för kommunikation i olika former. Mycket av mitt intresse har cirkulerat kring mänskligt beteende samt barn och vuxnas utveckling, vilket gjorde att jag läste ett kandidatprogram i pedagogik vid Göteborgs universitet. Efter examen upplevde jag att det fanns mer för mig att lära inom kommunikation, och Kommunikatörsprogrammet kändes därför somhelt rätt pusselbit.  


Med intresse i både kommunikation och pedagogik var det otroligt givande och roligt att under våren 2020 få göra min praktik på Göteborgs grundskoleförvaltning. Jag fick använda mycket av det jag lärt mig under utbildningens gång, och fick prova på en mängd olika arbetsuppgifter inom kommunikatörsyrket – vilket bekräftade att det är kommunikation jag vill jobba med. 


Jag är nu redo för att officiellt ta steget in i arbetslivet med användbara kunskaper och erfarenheter i bagaget. Vill du veta mer om mig? Hör gärna av dig via mejl eller LinkedIn. 

Om uppsatsen

Vilken betydelse har det aktivitetsbaserade kontoret för hur den interna kommunikationen utspelar sig i offentlig förvaltning?


Genom att intervjua både chefer och medarbetare vid Göteborgs grundskoleförvaltning har jag tagit del av intervjupersonernas uppfattning kring hur det aktivitetsbaserade kontoret möjliggör och påverkar kommunikationen internt.


Resultatet i studien visade till exempel att i synnerhet medarbetare tenderade att placera sig gemensamt trots det aktivitetsbaserade arbetssättet, vilket upplevdes göra att det var lätt att kommunicera spontant med varandra.


Titta på filmen nedan för att få veta mer!

Vill du komma i kontakt med mig eller ta del av min uppsats?

Kontakta oss